trường đại học Joongbu Category

Tổng hợp về trường đại học Joongbu

  • Giới thiệu về trường đại học Joongbu – du học Hàn

    Giới thiệu chung về trường đại học Joongbu Đại học Joongbu được thành lập năm 1983 tại Chungcheong Hàn Quốc với mục tiêu cung cấp đầy đủ các kiến thức cần thiết cho sinh viên nhằm đào tạo và phát triển các tài năng để đóng góp vào sự phát triển chung ...