trường đại học hàn quốc Category

Tổng hợp về trường đại học hàn quốc
  • Đại học Yonsei – trường đại học Hàn Quốc

    Giới thiệu: Đại học Yonsei - trường đại học Hàn Quốc Trường đại Học Yonsei là một trong những trường đại học Hàn Quốc nổi tiếng, được thành lập năm 1957 Một số giáo sư nước ngoài và các kiều bào Hàn Quốc cùng tham gia nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc và ...