Thẻ giao thông ở Nhật SUICA Category

Tổng hợp về Thẻ giao thông ở Nhật SUICA

  • Thẻ giao thông ở Nhật SUICA – Kinh nghiệm du học Nhật Bản

    Giới thiệu: Thẻ giao thông ở Nhật SUICA – Kinh nghiệm du học Nhật Bản Khi tôi theo học tại Nhật thì loại hình thẻ giao thông ở Nhật vẫn chưa có Nếu so với thẻ giao thông dùng tại Hàn trước năm 2000 thì dùng thẻ giao thông ở đây có chậm hơn Thẻ giao thông ở ...