Các trường đại học tại hàn quốc Category

Tổng hợp về Các trường đại học tại hàn quốc  • Giới thiệu về trường đại học Joongbu – du học Hàn

    Giới thiệu chung về trường đại học Joongbu Đại học Joongbu được thành lập năm 1983 tại Chungcheong Hàn Quốc với mục tiêu cung cấp đầy đủ các kiến thức cần thiết cho sinh viên nhằm đào tạo và phát triển các tài năng để đóng góp vào sự phát triển chung ...


  • Thông tin trường đại học Hongik – du học Hàn Quốc

    Chia sẻ: Thông tin trường đại học Hongik - du học Hàn Quốc Trong nhóm các trường đại học Hàn Quốc, trường đại học Hongik như là một thánh địa của khuôn viên văn hóa nghệ thuật có ở bên trong khuôn viên trung tâm thành phố Seoul Trường nổi tiếng về chuyên ...