Ảnh visa du học và check in tại sân bay

Tổng hợp: Ảnh visa du học hàn quốc và check in tại sân bay

100% học sinh có visa kỳ tháng 9, trong đó 75% học sinh có visa thẳng – chúc mừng các bạn

Sinh viên có visa thẳng đầu tiên kỳ tháng 9 tại ukduhoc.com

visa-du-hoc-han-quoc-chinh

check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-1

Check visa từng ngày tại website của đại sứ quán

check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-2 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-3 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-4 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-5 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-6 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-7 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-8 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-9 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-10 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-11 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-12 check-visa-tai-web-cua-dai-su-quan-14

visa-du-hoc-han-quoc-chinh

Do có nhiều visa nên ukduhoc chỉ chọn lọc 1 vài ảnh visa tiêu biểu

visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-1 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-2 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-3 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-4 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-5 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-6 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-7 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-8 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-9 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-10 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-11 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-12 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-14 visa-du-hoc-han-quoc-ukduhoc-15

check-in-tai-ukduhoc

Ảnh chụp sau khi nhận visa tại ukduhoc

 

check-in-tai-san-bay-1

Check in tại sân bay trước khi sang Hàn Quốc

check-in-tai-san-bay-14 check-in-tai-san-bay-15 check-in-tai-san-bay-16 check-in-tai-san-bay-17

check-in-tai-san-bay-18

check-in-tai-san-bay-ukduhoc-19

 

Xem thêm: Hình ảnh U&K study năm 2015

Ảnh visa du học và check in tại sân bay 5.00/5 (100.00%) 1 vote